Organizacija združenja

Pod okriljem SZKKLM deluje pet komisij.

Komisija za publikacije

mag. Saša Bratož, spec. med. biokem. (predsednica)
doc. dr. Evgenija Homšak, spec. med. biokem.
dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.


Komisija za izobraževanje

mag. Štefka Krivec, spec. med. biokem. (predsednica)
Darja Grubelnik, spec. med. biokem.


Komisija za registracijo

Greta Štrakl, spec. med. biokem.

 

Komisija za finančno pomoč članom društva

mag. Elizabeta Božnar Alič, spec. med. biokem. (predsednica)
izr. prof. dr. Helena Podgornik, spec. med. biokem.
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, spec. med. biokem.

 

Komisija za spletno stran

Marsel Bratuša, mag.lab.biomed. (predsednik)
Gregor Kurinčič, univ.dipl.biokem.

 

Arhiv SZKKLM

Arhiv vzdržuje stalna arhivarka mag. Marta Kramberger, spec. med. biokem.
Za arhiv odgovarja tajnik SZKKLM.