Naloge SZKKLM

Namen združenja je vzdrževati in skrbeti za kakovostno strokovno delo ter spodbujati izobraževanje in znanstveno delo na področju klinične kemije in laboratorijske medicine v Sloveniji.

 Da bi doseglo ta namen, opravlja društvo naslednje naloge:

  • izmenjuje znanstvene in strokovne izkušnje in mnenja med člani društva. Zato pripravlja za svoje člane predavanja, seminarje, simpozije in kongrese;
  • seznanja člane društva o strokovnih in znanstvenih dosežkih s področja klinične kemije in sorodnih strok v tujini in doma;
  • sodeluje in se povezuje s podobnimi društvi, združenji, organizacijami in izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini;
  • včlanjuje se v mednarodne strokovne organizacije za klinično kemijo in laborator. medicino;
  • sodeluje z vlado oz. z njenimi ustreznimi ministrstvi, z ZLMS in drugimi zbornicami, s KKB na Fakulteti za farmacijo, z RSK za laboratorijsko diagnostiko ter s klinikami in inštituti;
  • zalaga in izdaja strokovne publikacije s področja delovanja društva skladno z veljavno zakonodajo.