Nova EFLM priporočila za meritev aterogenih lipoproteinov

Obveščamo vas, da so v okviru EFLM izšla nova priporočila za meritev aterogenih lipoproteinov (Quantifying atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies: consensus-based recommendations from EAS and EFLM), ki jih najdete v prilogi.

Priporočila so rezultat sodelovanja dveh delovnih skupin EFLM (WG-Guidelines in TG-Cardiac Markers) ter Evropskega združenja za aterosklerozo (EAS - https://www.eas-society.org/), katerih cilj je zagotoviti ustrezne usmeritve v predanalitskih, analitskih in postanalitskih fazah laboratorijskega določanja aterogenih lipoproteinov.