Kriteriji za mikroskopski pregled krvnega razmaza

Delovna skupina za laboratorijsko hematologijo je pripravila preglednico s kriteriji za mikroskopski pregled krvnega razmaza. Namenjena je laboratorijem v pomoč pri oblikovanju njihovih lastnih kriterijev, ki so prilagojeni posebnostim njihovega dela.