Povezave

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine

http://www.uradni-list.si/1/content?id=49719

 

Seznam laboratorijev z dovoljenjem za delo

Seznam laboratorijev, ki imajo izdano dovoljenje Ministrstva za zdravje

 

Ministrstvo za zdravje (MZ)

http://www.mz.gov.si/

 

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS)

http://www.zlms.si/

 

Sindikat laboratorijske medicine Slovenije (SILMES)

http://www.silmes.si/si

 

Evropski register specialistov laboratorijske medicine

https://www.eflm.eu/site/page/a/1305

 

Evropska zveza klinične kemije in laboratorijske medicine (EFLM)

https://www.eflm.eu/

 

Mednarodna zveza klinične kemije in laboratorijske medicine (IFCC)

http://www.ifcc.org/

 

Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI)

http://clsi.org/

 

Katedra za klinično biokemijo, Fakulteta za farmacijo (KKB-FFA)

http://www.ffa.uni-lj.si/fakulteta/organiziranost/katedre/katedra-za-klinicno-biokemijo

 

Slovensko farmacevtsko društvo (SFD)

http://www.sfd.si/

 

Slovensko zdravniško društvo (SZD)

http://www.szd.si/

 

Združenje hematologov Slovenije (ZHS)

http://www.hematologija.org/

 

Slovensko biokemijsko društvo (SBD)

http://www.sbd.si/sl/index.html