Zbirka priporočeni postopki (SZKKLM)

SZKKLM izdaja zbirko knjižic “Priporočeni postopki” za delo v klinično kemijskih laboratorijih Republike Slovenije. Namen priprave teh postopkov je, da z njihovo uporabo dosežemo visoko stopnjo kakovosti dela.

“Priporočene postopke” izdaja in priporoča SZKKLM glede na priporočila nekaterih najvišjih strokovnih svetovnih institucij oz. združenj s področja klinične kemije in laboratorijske medicine:
a) Mednarodnega združenja za klinično kemijo (International Federation of Clinical Chemistry, IFCC);
b) Inštituta za klinične in laboratorijske standarde (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI);
c) Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko diagnostiko Republike Slovenije.


Trenutno je iz zbirke Priporočeni postopki na voljo sedem knjižic (št.: 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12). Knjižice št. 1, 4, 5 in 9 so trenutno v postopku revizije.

Knjižice št. 2, 3, 6, 7, 8,  9, 10, 11 in 12 so sicer brezplačno dostopne tudi v elektronski obliki (kliknite na povezavo ustrezne knjižice):

Informacije

Cena posamezne knjižice:
15,00 € (brez DDV)

Cena mapa: 
5,00 € (brez DDV)

Pripeti dokumenti