Priporočilo o vrstnem redu epruvet pri odvzemu venske krvi

V skladu z ustaljeno laboratorijsko prakso priporočamo, da se pri odvzemu venske krvi vedno upošteva naslednji priporočeni vrstni red epruvet:
1. Epruvete za krvne kulture.
2. Epruvete za preiskave hemostaze.
3. Serumske epruvete (z ali brez aktivatorja koagulacije, z ali brez gela).
4. Epruvete s heparinom (z ali brez gela).
5. EDTA epruvete.
6. Epruvete z inhibitorji glikolize.
7. Druge epruvete (npr. za elemente v sledovih).

Več informacij najdete v pripetem dokumentu.