Arhiv dogodkov

Organizator dogodka

Informacije

Strokovna srečanja SZKKLM v letu 2023

1. 15. marec 2023
Tema/ področje: POCT
Strokovno srečanje v soorganizaciji SB Ptuj.

Pred strokovnim srečanjem bo izpeljan redni občni zbor SZKKLM za leto 2022.

2. 8. junij 2023
Tema/ področje: podatek sledi.
Strokovno srečanje v soorganizaciji UKC Maribor in SB Murska Sobota.

3. September 2023
Tema/ področje: podatek sledi.
Strokovno srečanje v soorganizaciji, KIKKB, UKC Ljubljana.

4. November/december 2023
Tema/ področje: Laboratorijska diagnostika vnetij in okužb naravnih sklepov ter
sklepnih vsadkov.
Strokovno srečanje v soorganizaciji Ortopedske bolnišnice Valdoltra.


Strokovno izobraževanje SZKKLM 2023

Strokovno izobraževanje 2023 bo izvedeno v spomladanskem terminu (maj, junij) v obliki
enodnevnih seminarjev. Vsaka tema se bo ponovila trikrat.


1. Ovrednotenje monoklonskih gamopatij
Organizator: U. Čegovnik Primožič, KIKKB, UKC Ljubljana

2. Pomen meritev kalija, natrija in kloridov v telesnih tekočinah
Organizator: N. Cugmas, N. Gajšek Acosta, Oddelek za laboratorijsko medicino, SB
Celje

3. Mikrobiološka diagnostika – od enostavnega k zahtevnemu
Organizator: A. Trampuš Bakija, KI za specialno laboratorijsko diagnostiko,
Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

4. Tumorski označevalci
Organizator: K. Lenart, Oddelek za laboratorijske dejavnosti, Onkološki inštitut
Ljubljana

 

Termini in teme so okvirni. Možne so spremembe in dopolnitve.