Quality benchmarking of smartphone laboratory medicine applications: comparison of laboratory medicine specialists’ and non-laboratory medicine professionals’ evaluation

EFLM skupina "Patients focus laboratory medicine", v kateri aktivno sodeluje tudi predstavnica SZKKLM, je objavila nov članek.