Ocena glumerulne filtracije

RSK za laboratorijsko diagnostiko je dne 27.11.2014 sprejel sklep št. 67, da priporoča laboratorijem implementacijo nove formule CKD-EPI za izračun hitrosti glomerulne filtracije.


Izračun ocene glomerulne filtracije (oGF) po formuli CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)

Nova priporočila za določitev kreatinina in izračun ocene hitrosti glomerulne filtracije:
    •    vsem laboratorijem se priporoča uporaba metode za določanje kreatinina v serumu ali plazmi, ki je sledljiva do IDMS standarda
    •    priporoča se uporaba 2009 CKD-EPI formule
    •    rezultati se naj izražajo kot kvantitativne vrednosti do 90 mL/min/1,73m2
    •    rezultati se naj pri vrednostih nad 90 mL izražajo kot >90 mL/min/1,73m2
    •    starostna omejitev nad 75 let se izključi, ohrani pa se omejitev do 18 let
    •    ohranijo se tudi ostale, znane omejitve, povezane s specifičnim načinom prehranjevanja, uživanjem zdravil in spremenjeno telesno težo.
Priporočila, ki jih je sprejela »Delovna skupina za implementacijo presejalnih metod za kronično ledvično bolezen«, so bila objavljena v reviji ISIS (marec 2009) ter v monografiji SZKKLM zbirke Priporočeni postopki avtorja mag. Maksimiljana Gorenjaka, EuSpLM, z naslovom »Določitev kreatinina in ocena glomerulne filtracije«.
 SZKKLM bo na osnovi zgoraj navedenega sklepa RSK za laboratorijsko diagnostiko priložilo vsaki knjižici »Določitev kreatinina in ocena glomerulne filtracije« iz zbirke »Priporočeni postopki« list z novim priporočilom.

0(mL/min/1,73m2)

Za starost pod 18 let izračun ni mogoč.

Prosimo, vnesite podatke v vsa polja!