Občni zbor SZKKLM

Vabimo vas na REDNI OBČNI ZBOR SZKKLM za leto 2022, ki bo v sredo, 15. marca 2023, ob 10. uri na Ptuju (Dominikanski samostan, Muzejski trg 1, Ptuj).

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev rednega občnega zbora SZKKLM za leto 2022
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dveh članov) občnega zbora, zapisnikarja ter dveh overiteljev zapisnika
4. Ugotavljanje sklepčnosti rednega občnega zbora SZKKLM za leto 2022
5. Letno poročilo predsednice SZKKLM in glasovanje o poročilu
6. Letno poročilo blagajničarke SZKKLM in glasovanje o poročilu
7. Poročilo nadzornega odbora SZKKLM in glasovanje o poročilu
8. Predlog o višini članarine za leto 2023 in glasovanje o predlogu
9. Predlog sprememb Statuta SZKKLM in glasovanje o spremembah
10. Pripombe, pobude in predlogi

Gradivo za občni zbor bo dostopno samo za člane na povezavi: Občni zbor 2022.

 

Pripeti dokumenti