Nova spletna stran revije Laboratorijska medicina in vabilo k aktivnemu soustvarjanju revije

Zaživela je spletna stran revije Laboratorijska medicina!

Vabljeni k njenemu ogledu na naslovu https://www.laboratorijska-medicina.si/si, kjer se lahko tudi prijavite na e-novice, s katerimi vas bomo obveščali o najpomembnejših dogodkih, novicah, razpisih in dosežkih s področja laboratorijske medicine.
Hkrati vljudno vabljeni, da vaše strokovne in znanstvene dosežke iz širšega področja laboratorijske medicine predstavite v obliki strokovnih, znanstvenih in preglednih člankov v reviji Laboratorijska medicina.
Navodila za avtorje najdete na spletni strani. 

Uredništvo Laboratorijske medicine

 

New online portal Laboratorijska medicina and invitation to actively contribute to the journal 

The website of the journal Laboratorijska medicina has been launched! 

You are invited to visit https://www.laboratorijska-medicina.si/si and sign up for our newsletter, which will inform you about the most important events, news, calls for proposals and developments in the field of laboratory medicine. An English version of the website will follow shortly.
At the same time, you are cordially invited to submit your professional and scientific achievements in the broad field of laboratory medicine in the form of professional, scientific and review articles for the publication in the journal Laboratorijska medicina.
Instructions for authors can be found on the website. 

Editorial board of Laboratorijska medicina