EFLM štipendije za udeležbo na 6. konferenci o predanalitski fazi

Obveščamo vas, da program štipendiranja pri EFLM podeljuje 20 štipendij za člane EFLM Akademije, ki so mlajši od 35 let, za udeležbo na 6. EFLM konferenci o predanalitski fazi »6th EFLM Conference on Preanalitical Phase«. Konferenca bo potekala preko spleta, od 15. do 18. marca 2022.

Prijavo je potrebno oddati preko prijavnice, ki je dostopna na naslednjo povezavi: Obrazec

Predložiti je potrebno tudi naslednjo dokumentacijo:
• Kopijo osebne izkaznice, ki dokazuje starost udeleženca (nižja od 35 let na dan konference).
• Dokument, ki dokazuje članstvo v nacionalnem EFLM združenju (kopija plačila ali potrdilo o plačilu letne članarine SZKKKLM).
• Certifikat EFLM Akademije.


Prijavnico je potrebno poslati na e-naslov: silvia.cattaneo@eflm.eu do 20. februarja 2022.