Priporočilo o vrstnem redu epruvet pri odvzemu venske krvi

Priporočilo o vrstnem redu epruvet pri odvzemu venske krvi