Organizacija združenja

SZKKLM ima trenutno ustanovljenih 5 komisij.

Komisija za publikacije

mag. Saša Bratož, mag.farm., spec.med.biokem.
(KIKKB, UKC Ljubljana, Ljubljana)
asist.mag. Evgenija Homšak, mag.farm., spec.med.biokem.
(Oddelek za laboratorijsko dejavnost, UKC Maribor, Maribor)
doc.dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
(Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, Bolnišnica Golnik, Golnik)


Komisija za izobraževanje

mag. Štefka Krivec, mag.farm., spec.med.biokem.
(Oddelek za laboratorijsko medicino, Splošna bolnišnica Celje, Celje)
Darja Grubelnik, mag.farm., spec.med.biokem.
(Laboratorij za klinično kemijo, Zdravstveni dom Celje, Celje)


Komisija za podeljevanje društvenih priznanj

asist.mag. Maksimiljan Gorenjak, mag.farm., spec.med.biokem.
(Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, UKC Maribor, Maribor)
mag. Saša Bratož, mag.farm., spec.med.biokem.
(KIKKB, UKC Ljubljana, Ljubljana)


Komisija za registracijo

Greta Štrakl, mag.farm., spec.med.biokem.
(Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Murska Sobota)
prof.dr. Borut Božič, mag.farm., spec.med.biokem.
(Katedra za klinično biokemijo, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana)
doc.dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
(Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, Bolnišnica Golnik, Golnik)


Komisija za spletno stran

asist. Jani Klavž, mag.farm., spec.med.biokem.
(Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, UKC Maribor, Maribor)
Bernarda Jevšnikar, dipl.inž.kem.tehnol.
(Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, UKC Maribor, Maribor)

 

Častno razsodišče SZKKLM

Člani častnega razsodišča SZKKLM so bili imenovani 8. marca 2017 v Ljubljani, na rednem letnem občnem zboru Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino. Imenovani so bili za obdobje treh let.

Častno razsodišče SZKKLM ima 3 člane:

  1. prof.dr. Borut Božič, mag.farm., spec.med.biokem.
  2. Valerija Cvetko Weiss, mag.farm., spec.med.biokem.
  3. Mojca Kozmelj, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.

 

Arhiv SZKKLM

Arhiv SZKKLM redno vzdržuje stalna arhivarka mag. Marta Kramberger, mag.farm., spec.med.biokem.
Za arhiv SZKKLM odgovarja tajnik društva.