Zbirka priporočeni postopki (SZKKLM)

SZKKLM izdaja zbirko knjižic “Priporočeni postopki” za delo v klinično kemijskih laboratorijih Republike Slovenije. Namen priprave teh postopkov je, da z njihovo uporabo dosežemo visoko stopnjo kakovosti dela.

“Priporočene postopke” izdaja in priporoča SZKKLM glede na priporočila nekaterih najvišjih strokovnih svetovnih institucij oz. združenj s področja klinične kemije in laboratorijske medicine:
a) Mednarodnega združenja za klinično kemijo (International Federation of Clinical Chemistry, IFCC);
b) Inštituta za klinične in laboratorijske standarde (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI);
c) Razširjenega strokovnega kolegija za laboratorijsko diagnostiko Republike Slovenije.


Trenutno je iz zbirke Priporočeni postopki na voljo dvanajst knjižic ter posebna mapa za vpenjanje, knjižice št. 3, 9, 10, 11 in 12 pa so v elektronski obliki (kliknite na povezavo ustrezne knjižice) tudi brezplačno dostopne:

Informacije

Cena posamezne knjižice:
15,00 € (brez DDV)

Cena kompleta vseh knjižic brez mape: 
100,00 € (brez DDV)

Cena mapa: 
5,00 € (brez DDV)

Pripeti dokumenti