Delovne skupine SZKKLM

Delovna skupina za POCT

Saša Bratož (vodja)

Pika Meško Brguljan

Barbara Možina

Maja Zadel

 

Delovna skupina za predanalitiko

Lidija Gobec (vodja)

Greta Štrakl

Alenka France-Štiglic

 

Delovna skupina za hematologijo

Helena Podgornik (vodja)

Klementina Berce

Darja Žontar

Alenka Trampuš Bakija

Alenka Grošel

Petra Uljarević

Elizabeta Božnar Alič