Razširjeni strokovni kolegij za laboratorijsko diagnostiko (RSK)

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

RAZŠIRJENI STROKOVNI KOLEGIJ ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO

Naslov:
Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Njegoševa 4,1525 LJUBLJANA
T: + 386 1 522 24 37
F: + 386 1 432 51 31

PREDSEDNIK:
asist.mag. Maksimiljan Gorenjak, mag.farm., spec.med.biokem.

PODPREDSEDNIK:
prof.dr. Darko Černe, mag.farm., spec.med.biokem.

ČLANI:
prof.dr. Borut Božič, mag.farm., spec.med.biokem.
mag. Saša Bratož, mag.farm., spec.med.biokem.
doc.dr. Aleš Jerin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
prof.dr. Janja Marc, mag.farm., spec.med.biokem.
doc.dr. Pika Meško Brguljan, univ.dipl.kem., spec.med.biokem.
asist.mag. Barbara Možina, mag.farm., spec.med.biokem.
izr.prof.dr. Milan Skitek, mag.farm., spec.med.biokem.

Povezava na domačo stran Ministrstva za zdravje