Navodilo za ponovno registracijo v EC4 register

Pogoji za ponovno registracijo

Pogoje za obnovitev registracije, ki jih je pripravila EC4RC, je odobril izvršilni odbor EC4 in so bili objavljeni v Guide to the Register Version 2-2003 and Procedure for Re-registration (Clin Chem Lab Med 2003; 41(2):238–247) in dopolnjeni v Guide to the Register, Version 3-2010;Clin Chem Lab Med 2010;48(7):999–1008 VI. Procedure for re-registration.

Povzetek pogojev ponovne registracije:
1) nadaljevanje veljavnosti standarda ekvivalentnosti izobraževanja s smernicami EC4
2) registracija kandidata v nacionalnem registru;
3) kandidat mora biti še naprej aktiven v stroki (dokazila o zaposlitvi za polni delovni čas, v primeru zaposlitve za krajši delovni čas poda mnenje komisija oziroma IO SZKKLM za vsak posamezen primer);
4) nenehen profesionalni razvoj (dokazila o aktivnem sodelovanju v CPD in/ali v CE, priporoča se 50 ur letno);
5) ravnanje v skladu s kodeksom;
6) plačilo članarine.

Na podlagi tega je Komisija za registracijo pri SZKKLM določila sledeče pogoje in potrebna dokazila za ponovno registracijo naših članov v EC4 register:
1) izpolnjen formular za življenjepis v angleškem jeziku (Curriculum Vitae re-registration)
2) Potrdilo o stalnem izobraževanju na področju laboratorijske medicine (ZLMS) – (zajema program CPD)
3) dokazila o udeležbi na vsaj dveh srečanjih SZKKLM/leto (program CE), skupaj 10 v petih letih ali ustrezno število potrdil o udeležbi/aktivnosti s seznama Content of CE or CPD programs (http://www.ec-4.org) Procedure for Re-registration.
Pogoje ponovne registracije je potrdil IO SZKKLM na 12. seji 23. septembra 2010. Spremembe v postopku so bile potrjene na 10. seji IO SZKKLM 9. decembra 2015 in 16. seji IO SZKKLM 8. decembra 2016.


Postopek ponovne registracije za EuSpLM:

 • na spletni strani EC4 izberite “Apply for re-registration”
  vpišite številko registracije (na certifikatu) in geslo; (v primeru, da še nimate gesla, izberite “No or forgotten password”, geslo boste dobili po elektronski pošti;)
 • preverite in popravite vaše podatke, če je potrebno;
 • sledite navodilom
 • prenesite potrdilo (pdf) o plačilu članarine (40 EUR (v postopku je napačno zapisano 50 EUR) nakažete na EC4 račun: Number: 515995231, ABN AMRO BANK, PO Box 2059, 3500 Utrecht, The Netherlands, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL34ABNA0515995231, s pripisom: EC4 re-registration fee)
 • prenesite naslednje dokumente:
  • izpolnjen formular za življenjepis v angleškem jeziku (Curriculum Vitae re-registration)
  • potrdilo o stalnem izobraževanju na področju laboratorijske medicine (ZLMS)
  • dodatna dokazila o izobraževanju, v primeru da se niste udeležili vsaj dveh srečanj na leto v preteklih petih letih, ki jih organizira SZKKLM.
 • preverite podatke in pošljete vlogo.

Predsednici komisije za registracijo greta.strakl@sb-ms.si pošljete obvestilo, da ste se prijavili za ponovno registracijo v EC4 register. Po pregledu priložene dokumentacije predsednica odobri postopek ponovne registracije s strani SZKKLM in ga pošlje v potrditev vodji EC4 registra. Po zaključenem postopku prejmete obvestilo o registraciji in si natisnete Certifikat po prijavi na spletni strani spletni strani EC4.

Dokumentacija se vodi elektronsko. Vsa potrdila skenirate (v .pdf obliki) in prenesete v postopku registracije.

Komisija za registracijo ima seznam udeležbe na srečanjih SZKKLM, zato tistim, ki ste se udeležili vsaj dveh srečanj letno, ni potrebno pošiljati dokazil, v CV re-registration samo vpišete število udeležb na  izobraževanjih SZKKLM. V nasprotnem primeru morate predložiti ustrezno število dokazil o izobraževanju, za vsako leto dve, oziroma kolikor vam manjka. Veljajo potrdila o udeležbi ali aktivnostih s seznama:

Content of CE or CPD programs
The content of CE or CPD programs will vary between countries. Therefore, the list of activities given below should be seen as purely illustrative:
• Oral presentation of research findings
• Poster presentation of research findings
• Attendance at approved scientific meetings
• Publication of research paper
• Research grants obtained
• Serving as a referee or editor for a scientific journal
• Postgraduate teaching including supervision of re-search students/fellows
• Participation in journal clubs (or similar)
• Evidence of regular reading of relevant scientific or management journals
• Attendance at approved CE or CPD training courses
• Attendance at relevant management courses
• Completion of approved distance learning exercises
• Completion of relevant computer-aided learning programs
• Completion of relevant clinical audit projects
• Completion of CE or CPD targets in personal development plans (appraisal)
• Being an office bearer in a relevant national or international professional body
• Serving as external examiner or inspector for a university or laboratory
• Being an appointed advisor for government or a scientific or regulatory body
• Participating in a successful laboratory accreditation (or similar)
• Etc.